CCS – CROSS CURRENCY SWAP

VADE : Vade değişikliği yapmaz. Faiz indirimi sağlar.

FAİZ : Döviz kredisinde Anapara ve Faizi piyasa oranlarının %2-3 altından TL Anapara ve Faize takas ederek, Faiz avantajı sağlar.

TEMİNAT : İşlem bankasındaki Gayri Nakdi Limit

(Vadesine göre Swap miktarının belli bir oranı;
Endikatif : 1 Yıl %12, 2 Yıl %15 ve 3 Yıl %18)

İŞLEM BANKALARI : A Grubu Türk Bankaları

ALT LİMİT : € 250.000

ÜST LİMİT : Swap miktarı için gereken Gayri Nakdi Limit

İŞLEM SÜRESİ : Gayri Nakdi Limit tesisi sonrası 3-5 iş günü

SEKTÖRLER : Dövize endeksli ve/veya TL geliri olan

HİZMET BEDELİ : Sağlanan Faiz Tasarrufunun %10’u (veya %0,7)

BAŞVURU :

1- Mevcut Döviz Kredilerin Borç Ödeme Planı

2- IPF Hizmet Sözleşmesi

Başvuru ve Bilgi için:

hakan.uzunhekim@ipf.com.tr

IPF Uluslararası Bireysel & Proje Finans Danışmanlığı Ltd. Şti.

Metal Business Center Kayışdağı St. No: 37/54 Ataşehir 34750 İstanbul