IPF – Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) – CCS

0 comments

CCS – Çapraz Döviz Takası Semineri

UİB Semineri-Hakan Uzunhekim-IPF
Seminer kaydını izlemek için tıklayınız

Bursa’da IPF adına Hakan Uzunhekim tarafından (UİB) Uludağ İhracatçı Birliklerine verilen seminer.
Seminer Konusu: Çapraz Döviz Takası (CCS)
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2019


IPF – BLOOMBERG HT HABER YAYIN KAYDI

0 comments

IPF’ten Faiz/Kur Riski Yönetimi

Bloomberg-Hakan Uzunhekim-IPF
Haber kaydını izlemek için tıklayınız

İngilizce tez proje


Basın – Röportaj

0 comments

Küreselleşmenin ve dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye’deki şirketler de yabancı veya yerli sermaye kullanarak şirketlerini geliştirmenin yollarını aramayı düşünmeye başlamışlardır. Ancak şirket ortakları, şirketlerinin hisselerini satmanın yollarını tam olarak bilemedikleri ve bu yolda karşılaşacakları sorunlarla ilgili sorulara tam olarak cevap bulamadıkları için, yeni bir ortağa olumlu olarak yaklaşsalar da, bilmedikleri bir ortam içerisinde hareket etmek zorunluluğu, bu şirketlerin hissedarlarının düşüncelerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Türk yatırımcılar aynı şekilde planlı ve profesyonel bir bakış açısıyla yurt dışındaki yatırımcılarla birlikte proje yatırımlarını gerçekleştirmeleri mümkündür.

(more…)