KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (CFC)

Kurumsal finansman hizmetlerimiz kaliteli hizmet sunmak için gerekli teknik altyapıya, bilgi kaynaklarına, bilgi birikimine, tecrübeye ve yerli ve yabancı finansal kuruluşlarla ortak çalışma disiplinine sahiptir.

Yeni yatırım, modernizasyon, kapasite yatırımları gibi sanayii kuruluşlarının yatırımlarının yanı sıra, ihaleler, özelleştirmeler v.b. yatırımlarda da projeler için fizibilitelerin ve iş planlarının hazırlanması, kredi verilebilirliğinin değerlendirilmesi ve gereken finansmanın sağlanması için kredi verebilecek kuruluşların veya sermaye sağlayabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Fikir halindeki projelerin iş planına dönüştürülmesi, proje verimliliğinin ölçülmesi, projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının tespiti, finansman kaynaklarının araştırılması, alternatiflerin değerlendirilmesi gibi hizmetlerimizin yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde gayrimenkul, makina ekipman gibi şirket varlıklarının ekspertiz değer tespitinde de iş ortaklarımızla birlikte danışmanlık hizmeti vermekteyiz
• Finansal değerlemeler
• Finansal fizibilite çalışmaları
• Sektör çalışmaları
• İş planları oluşturulması ve incelenmesi
• Finansal yeniden yapılandırma çalışmaları
• Sunumlar ve müzakerelerin yürütülmesi
• Nihai anlaşmaların oluşturulmasında hukuk danışmanları ile beraber çalışılması

ŞİRKET DEĞERLEMESİ:

Şirket Değerlemesi : Geleceğe yönelik stratejik planların oluşturulması ve bunların finansal sonuçlarının irdelenmesi sonucunda Şirket değerlemeleri çeşitli metotlar kullanılarak hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre Şirket değerlemesi Şirket satın alma, satma veya birleşmelerinde, halka arz veya başka nedenlerle hisse satışlarında kullanılabileceği gibi, hissedarlar için bir performans değerleme aracı olarak da kullanılabilmektedir. Şirket değerlemesi amacına göre gelecek performansın bugün ifade ettiği değer veya benzer şirketlerle karşılaştırılarak tespit edilebileceği gibi, belli durumlarda sadece varlıkların veya markaların değerlenmesi de söz konusu olabilmektedir. Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda ve objektif ilkeler içinde değerleme raporları hazırlanmaktadır.

KREDİ SİGORTASI:

• Alacak Yönetimi ve Tahsilat Riski sigortaları
o Açık hesap ticari faaliyetler
o Kredi limitlerinin risk sigortacıları tarafından veya otomatik kurulmasına dayanır
o Alacakların tahsilatı işlemleri kredi sigortası şirketi ile yapılan sözleşme kapsamındadır
• Bilanço ve kar/zarar hesabına etki eder
o Yeni hesap yılı başlamadan kredi yönetiminin maliyeti kesinleşir, önceden tahmin edilemeyen büyük kayıpları engelleyebilir
o Sigortalının Risk Alacak kalitesi yükselir
o Artan finansal fırsatlar ile cironun daha fazla seçenekler ile büyütülmesini sağlar
o Kredi sigortacılarının veritabanı doğru müşteriler üzerinde odaklanmanız konusunda size yardımcı olur
• Kredi Sigortasının Maliyeti
o Cironun küçük bir oranına tekabül eden prim ödemesi
o Her alıcı için hesaplanan cüzi kredi limit maliyeti
o Normalde % 80 ile % 90 arasında olan karşılık oranı
o Yeni müşteriler ile çalışmanızı kolaylaştırır Sigortacıdan alınacak limitler sayesinde yeni müşterileriniz ile açık hesap çalışmaya hemen başlayabilirsiniz
o Nakit / Kredi kartı ile ödemeler yerine küçük alıcılar için tanımlanmış limit dahilinde çalışmanızı sağlar
o Daha fazla kredi olanağı sayesinde ek kar olanağı sağlar
o Maksimum kredi limitindeki müşterilere ek sevkiyat imkanı
o Yüksek meblağ limit gerektiren yeni müşterilerin eklenmesini kolaylaştırır
o Finans ekibi satış ekibini limitler sayesinde daha fazla satışa sürükleyebilir
o Normalde % 10 oranında toplam satışların geliştiğini görüyoruz
o Hasarlar teminat altına alınarak azalır

FİNANSAL YAZILIMLAR:
• Kredi Dağılımı:
(Teslim 2-3 yıl)
Sabit veya arttırılabilir kredi bütçesinin KOBİ firmalarına firmaların geçmiş ve ilerideki muhtemel bilançolarının çeşitli matematik ve yapay zeka metodları kullanılarak incelenmesi sonucunda dağıtılması.

• Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları için Finans Optimizasyon Yazılımları:
(Teslimat Süresi: 9 Ay)

• Finans Zaman Serileri için Tahmin Yazılımı
(Teslimat Süresi 5-6 Ay)