FİNANSAL VERİM HİZMETLERİ

 

 1. Finansal Kriz Yönetimi (FKY) (Borç Yapılandırması):

  Banka Yapılandırılmasından, yeni Nakit Teminine, Şirketin Kurtarılmasından, Hissedarların Kurtarılmasına kadar yapabilecek birçok şey vardır. Bu standart bir Danışmanlık işi değildir.
  Üçe ayrılır;
  A) Araştırmalar
  B) Danışmanlık (Hedefleri belli çalışmalar)
  C) Konkordato ve iflas durumundaki Şirketler..
  Şirket Yetkilileri ve Ortaklar ile konuşarak ve bilgi toplayarak başlarız. Gerçek durum anlaşıldıktan sonra Çözüm söylenir. Örneğin; Kredi geri ödemesi sıkışan bir Şirket ile yarın Çekleri dönecek ya da Haciz gelmiş bir Şirketin durumu aynı değildir. Hepsinde farklı Enstrümanlar ve Çözümler vardır.
  Özetle; Yapılacaklar için 3 alternatif olur; Eldeki imkanlar, Piyasanın Durumu ve Alacaklıların Durumu dikkate alınarak,
  A) Şirketi Kurtarmak,
  B) Şirketi bırakıp İşi Kurtarmak
  C) Şirketi ve İşi bırakıp Hissedarları kurtarmak gibi..

 2. Kamu Alacak Yapılandırması (KAY):

  Kamu alacaklarınız, Barter Sistemi üzerinden yapılandırılmaktadır.
  Yapılan işlemler sonucunda Kamu Alacaklarınızı hemen değerlendirebilirsiniz.
  Alacağınız miktarda ödeme yapılarak, iki katı tutarında Gayrimenkul veya Ticaretinizde kullanacağınız Ürünler verilmektedir.
  (Reel fiyatlardan).

 3. Batık Alacak Yapılandırması (BAY1):

  Batık alacaklarınız Barter Sistemi üzerinden yapılandırılmaktadır.
  Yapılan işlemler sonucunda Batmış Alacaklarınızın % 50’sini tahsil edebiliyorsunuz.
  Alacağınız Miktarda Ödeme yapılarak, Gayrimenkul veya Ticaretinizde kullanacağınız Ürünler verilmektedir. (Reel fiyatlardan).
  Tahsilatınızı yaptıktan sonra, yapılandırılan Alacağınızın, sadece % 40’nı 12 veya 24 ay vadede, Sıfır Faizle, aylık eşit taksitlerle geri ödüyorsunuz.

 4. Borç ve Alacak Yapılandırması (BAY2):

  Borcunu ödeyemeyen Borçlu Firmalar veya Alacağını alamayan Alacaklı Firmalar Barter Sistemi üzerinden yapılandırılmaktadır.
  Borçlu Firmanın, Borcu yapılandırıldığı takdirde, bundan sonra ilgili Danışman Firmaya Borçlu olacağı ve bu Borcu nasıl ödeyeceği konusunda anlaşma yapılır,
  Alacaklı Firmaya ise Alacağı için, % 50 ödemeli Gayrimenkul veya, kullandığı Ürünleri % 50 indirimli alması için anlaşma yapılır.

 5. Teminat Mektuplu Faizsiz Finansman (TMFF):

  1. Alt limit 1 Milyon Euro dur.
  2. Finansmanı kullanan Firma 1 yıl vadeli 1 Milyon Euroluk Banka Teminat Mektubu verir.
  3. 1 Yılın sonunda aldığı 1 Milyon Euro Finansmanı geri öder ve Sözleşmesine uygun olarak Teminat Mektubunu geri alır.
  4. Ara ödeme yoktur. Anapara dönem sonunda ödenir ve Teminat Mektubu geri alınır.
  5. Faiz yoktur.
  6. Finansmanı kullanan, 1 milyon Euro bedeli ticaretinde kullanır, ticaretinden elde ettiği kardan, sözleşme imzalanırken anlaştığı kar paylaşımına uygun para veya malı kullandırıcı Firmaya anlaştığı şekilde öder.
  Avantajı: Nakit Finansman kullanıldığı için Bilanço da Banka Kredileri kalemi artmaz, Memzuç’ta Gayri Nakdi olarak gözükür.

 6. Akreditifli İşletme Sermayesi Finansmanı (AİSF):

  Gayri Nakdi Limitiniz ile: Uluslararası Transit Ticaret sayesinde Vadeli Alış, Peşin Satış arasındaki Valör avantajı kullanılarak 360 güne kadar uygun maliyetli Nakit Finansman kullanabilmektedir.
  İşlemler Transit Tacir tarafından uluslararası Bankalar üzerinden gerçekleştirilir.

  Avantajları:
  *** Transit Ticaret kapsamında yapılan işlemler KDV ve/veya KKDF’ ye tabi değildirler.
  *** Gerçekleştirilen işlem sonucunda Firmanın Bilançosunda Ticari Satışlar / Ciro kalemi artar.
  *** Nakit Kredi kullanıldığı için Bilanço da Banka Kredileri kalemi artmaz, Memzuç’ta Gayri Nakdi olarak gözükür.

 7. Stratejik Finansal Planlama (SFP):

  Şirketin geçmiş ve geleceğe yönelik Datasını esas alarak yapılacak Projeksiyon ve Modelleme üzerinden farklı Senaryolar üreterek Ürün, Ürün Grubu, Pazar, Pazar alt Segmentlerinin Karlılık, Kar, İşletme Sermayesi, Finansman ve Yatırım Finansmanının belirlenmesi ve şirketin Finansman kabiliyetini zorlamadan hangilerine ağırlık verilip hangilerinden çıkılması gerektiğini tartışmaya açıp buna bağlı olarak Finansman Hedeflerini gösteren bir Çalışmadır.

 8. Açık Pozisyon ve Kur Risklerinin Analizi (AP-KRA):

  Analitik çalışmalardır, Şirketin Bilanço ve Gelir Tablosunun Döviz ve TL cinsinden Analizi sonrası bunların Vade Yapısı, Bilanço ve Gelir Tablosunun Projeksiyonları çerçevesinde değişik Senaryolar ile Risklerin değerlendirilmesi ve “Hedge” edilmesi gerekenlerin CCS gibi farklı Enstrümanlarla hedge edilmesinin önerilmesidir.

  CCS graphic

 9. Cross Currency Swap (CCS) (Çapraz Döviz Takası):

  CCS-Çapraz Döviz Takası ile: Döviz Riskinden kurtulmak ve TL Kredi Faizini düşürmek isteyen Şirketler, Kur Riskli Döviz Borçlarını veya Yüksek TL Faizlerini mevcut Kredinin Anapara ve Faizlerini farklı bir Para Birimi ile Vadesi değişmeden daha Avantajlı bir şekilde Takas edilmesini sağlıyor.İşlemler esnasında Teknik, Hukuki ve Finansal konularda destek verilerek işlemler sonuçlanana kadar Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti veriliyor.
  TL–>$/€ yönünde CCS; Döviz geliri olup, TL’ye Yüksek Faiz ödeyen ve (ihracatçı vb.) yeniden yapılandırma imkanı bulamayan Şirketler tarafından tercih ediliyor.
  $/€–>TL yönünde CCS; Döviz Borcu olup, Döviz Geliri olmayan, dolayısıyla Bilançosunda Kur Riski taşıyan (AVM vb.) Şirketler tarafından, tercih ediliyor.

 10. Karlılık Analizi (KA):

  Şirketin geçmiş ve geleceğe yönelik Datasını esas alarak yapılacak Projeksiyon ve Modelleme üzerinden farklı Senaryolar üreterek Ürün, Ürün Grubu, Pazar, Pazar alt Segmentlerinin Karlılık, Kar kriterlerine göre sıralayıp Şirketin Karlılığının arttırılması için gereken Yapılandırmayı gösteren çalışmadır. Örneğin; Birden çok Ürün Grubunda çalışan bir Ambalaj Firmasının Karar Verme ve Yatırım sürecini desteklemek için Metal ve Plastik Ambalaj Ürün Gruplarının orta Vadeli Kar, Karlılık, Sermaye Getirisi ve Finansman ihtiyacının tespiti. Başka bir örnek; Onlarca Mağazası olan bir Şirketin Ürün Grubu ve Mağaza esasına göre Kar, Karlılık, Sermaye ve Borçlanma Getirisinin hesaplanıp Mağazaların Yeniden Yapılandırılması.

 11. Borç Yönetimi (BY):

  Likidite Riski olduğunu düşünen Şirketleri ilgilendirir. Analitik çalışmalardır. Şirketin Bilanço ve Gelir Tablosundaki Borçların, Finansal, Piyasa ve Devlet analizi sonrası, bu Borçların Vade Yapısı, Faiz,  Bilanço ve Gelir Tablosunun Projeksiyonları çerçevesinde değişik Senaryolar ile Risklerinin değerlendirilmesi ve Borç yapısının daha az Riskli hale dönüştürülmesi için bir Yol Haritası önerilmesi ve sonrasında da bu Yol Haritası uygulanmasının yönetilmesidir.

 12. İş Planı – Fizibilite Yapımı (İPF):

  Proje Finansmanı, Ortak Bulma, Kredi Alma, Şirket Satışı veya Alışı vb. Finansal İşlemlerinizde Uluslararası Fonlar ve Yatırım Bankalarında kullanılmak üzere Akredite Kuruluşlarda tecrübeli Ekip ile İş Planı (Business Plan) ve Fizibiliteleriniz olması gereken standartlarda yapılır.

 13. İşletme Sermayesi Yönetimi (İSY):

  Şirketin geçmiş Data ve geleceğe yönelik Bilanço Gelir Tablosu Projeksiyonlarını, içinde bulunduğu Pazarın yapısını da dikkate alarak değişik Senaryolardaki İşletme Sermayesi ihtiyacını Asgari Maliyetle karşılamasına yönelik bir çalışmadır.
  Birinci Bölümü; Datalar üzerinden Analizin yapılması, ikinci Bölümü; eldeki farklı Enstrümanların kullanılarak doğru Yol Haritasının oluşturulması ve bu Yol Haritasının uygulanmasına nezaret edilmesidir.

 14. Finansal Durum Değerlendirmesi (FDD):

  Şirketin eldeki Finansal veriler, Kredi kabiliyeti, çalıştığı Bankalar, Müşterileri gibi temel dış etkenler ve kendi Bilanço / Gelir Tablosu esas alınarak Finansal durumu ve Risklerinin Tespiti çalışmasıdır.

 15. Şirket Değerlemesi (ŞD):

  Şirket Hisselerinin satılması, Ortak alınması veya Teminat amaçlı rehin edilmesi durumunda değerinin bilinmesi için yapılan çalışmadır.

 16. Yabancı Ortaklıklara Hazırlık (YOH):

  Birinci aşamada; Yabancı Ortak nasıl bulunur?, Finansal ve Stratejik Ortak ne demektir?, Mezanin Finansman ne anlama gelir? Kavramlarından başlanarak bu konuda Kimlerle çalışılabilir, Şirketin durumuna ve yapısına en uygun M&A işi yapan ve Piyasada aktif olan Kurumların değerlendirmesine kadar birçok konuda bilgi aktarımıdır.
  İkinci aşamada; Bu süreçte ne gibi sorunlar çıkabilir? Örneğin; Faturasız Satışlar, Şirketteki Gayrimenkullerin durumu, Geçmiş Vergi Riskleri, Bilançoda birikmiş olan Hayali Alacaklar, Stoklar ve benzer Sorunların bir Envanterinin çıkarılması ve Yabancı Ortaklık sürecinde bu sorunların nasıl çözüleceğinin tartışılması. Bu aşamada Bağımsız Denetime başlanması, Kiminle yapılmalı? ilk Bağımsız Denetimde Şirkete Danışmanlık gibi konulardır.

 17. Sektör Araştırmaları ve Raporlama (SAR):

  Bu Raporlamalar;
  A) Bir piyasaya Mal veya Hizmet satılması için,
  B) Bir şirket Satın alınmak istendiğinde
  C) Bir konuda Yatırım yapılmak istendiğinde yapılmaktadır.

 18. Rekabetçi Sektör Analizi (RSA):

  Bu çalışma “SAR” ile aynıdır fakat ilave olarak Sektördeki Rakipler de incelenmektedir. Yani Şirket birçok kritere göre Rakipleri ile karşılaştırılmaktadır.

 19. Uluslar Arası Alacak Yönetimi (UAY):

  Uluslararası Alacak Yönetimi konusunda ÖNCEDEN MASRAF YAPMADAN Hizmet almak isterseniz çeşitli modellerde Hizmet  verilmektedir. Yurt dışındaki bir Müşterinizin Ödemeyi Geciktirmesi veya Ödemeyi Yapmaması durumunda, Yasal Süreç Öncesi Alacak Takibi, Tahsilat Süreçlerinin Yönetimi ve Yasal Süreç Yönetimi Hizmetleri  verilmektedir. Çalışmalar tekli ve toplu Dosyalar üzerinden yapılmaktadır.
  4 Adımda Uluslararası Alacak Yönetimi:
  1- ÖDENMEMIŞ FATURA:
  Hizmet verdiniz veya ürün sattınız, bir çok hatırlatmadan sonra Faturalarınız hala ödenmedi. Sonuç; Para ve Zaman kaybı.
  2-SİSTEME DANIŞMA:
  Sisteme danışıldıktan sonra Belgeler ve Faturalar incelenir. Tahsilatın durumunu her zaman kontrol edebilmeniz için size takip numarası verilir.
  3- İLETİŞİM:
  Profesyonel acenteler Müşteri ile temasa geçerek verilen Mallar veya Hizmetler için Ödeme talep edilir. Bu Müşteri ile var olan ilişkiniz bozulmadan yapılır.
  4- ÖDEME:
  Ödemeniz görüşülür ve Alacaklar Tahsil edilir. Tahsilattan sonra Hizmet Bedeli içinden kesilerek 5 iş günü içinde Ödemeniz Banka Hesabınızdan almanız sağlanır. Daha sonra onay alınarak Dosya kapatılır.

 20. Firma Araştırması-Raporlama (FAR):

  Yurt dışında veya Türkiye’de bir Firmayla iş yapmak, satış yapmak üzeresiniz ama Firma hakkında Bilginiz yok veya size bildirilen Bilgiler hakkında endişeleriniz var. Anlaşma yapmadan ve Ticari Faaliyete başlamadan önce Firma hakkında bir İstihbarat Araştırması yapmak ve ayrıntılı Bilgi edinmek istiyorsanız sunulmakta olan Firma Araştırması ve Raporlama Hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 21. Şahıs Araştırması Hizmeti (ŞAH):

  Yurt dışında veya Türkiye’de yaşayan ve ulaşamadığınız Müşterinizin güncel İletişim Bilgilerine ulaşamıyorsanız ya da Ticari Faaliyette bulunmak istediğiniz bir Firmanın Yetkilisi ile ilgili Bilgi almak istiyorsanız Şahıs Araştırması Hizmetinden faydalanabilirsiniz.

 22. Alacak Sigortası (AS):

  Alacak Sigortası ile; Yurt içi Açık Hesap Ticari Faaliyetlerden dolayı Alacağın Ödenememe Riskini Teminat altına alınır.
  İhracat alacak Poliçelerinde, İflas ve Borcun Ödenmeme Riski ile birlikte Politik Risklerde Teminat altına alınmaktadır.

 23. Kefalet Sigortası (KF): (TEMİNAT MEKTUBU):

  Kefalet Sigortası Uluslararası Terminolojide “Surety Bond” veya “Bonding” olarak addedilen bu Sigortacılık ürünü, Bankacılık sisteminin sağladığı Teminat Mektuplarına muadil özelliktedir. Surety Bond sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi / Sigortacı ) Borçlunun Sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi Riskine karşı Alacaklıya/İşverene ilgili Sözleşme Tutarının ödenmesi Teminatını sağlamaktadır. Sigortacı, yurtdışındaki Alacaklıya/İşverene sunulacak Teminat Mektuplarında Aracı herhangi bir başka kuruma ihtiyaç duymaksızın direkt kendi içinde mektubu Alacaklıya/İşverene sunabilmektedir. Bu durum, Sigortacı Surety Bond’un Bankalara kıyasla rekabetçi maliyet karşılığında ve hızlı bir şekilde Türkiye’deki kurumların Teminat ihtiyaçlarına optimum çözüm sağlamaktadır.

  Kefalet Sigortası (Surety Bond) ile sağlanabilecek avantajlar:

  Banka Teminat Mektuplarına alternatif bir çözüm aracıdır,
  • Bu yapı ile Banka Kredi Limitlerinde yaratılabilecek boşlukların şirketin farklı ihtiyaçları için kullanılmasına imkan sağlamaktadır.
  • Bayilik sistemi olan firmalarda Bayilerden alınan Teminat Mektubuna alternatif olarak kullanılabilmesi ile Bayilerin Banka Kredi Limitlerinde oluşan boşluk, firma ve bayiler arasındaki ticari ciroya artış olarak yansıyabilir.

 24. Operasyonel Finansal Kiralama (OPF): (OP LEASING)

  SATIN ALMAYIN, KİRALAYIN..

  Operasyonel Kiralama size bir çok avantaj sağlamaktadır.
  € 500 Eurodan başlayan kiralama bedelleri ile her şeyi kiralayabilirsiniz..
  Kiralamada sadece Bilançonuz ve Nakit Akışınız rahatlamaz, başka avantajlar da söz konusudur.
  Kiralayanın sorumluluğu gereği kiraladığı ekipmanı, kiralama süresi boyunca sözleşmeye uygun şekilde bakımlarını da yapmaktadır. Dolayısıyla kafanız da rahat olacaktır.

  * ** Hemen, hangi yeni satın almayı düşündüğümüz ihtiyaçları operasyonel kiralama ile yapabiliriz? diye, Liste yaptırmaya başlayabilirsiniz..

 25. Sanayi 4.0 – Digital Dönüşüm – İş Zekası: (DD-İZ)

  Şirketinizde Sanayi 4.0, yani Digital Dönüşümü ne kadar gerçekleştirebildiniz?
  İş Zekası Programlarını hangi verimlilikte kullanıyorsunuz?
  Üretimde, Satışta, Finansta, ArGe’de, Müşteri Memnuniyetinde ne tür Programlar kullanılıyor? Ne kadar Verimli çalıştığınızı düşünüyorsunuz?
  Data Güvenliğini, Veri Analizlerini ne kadar sağlıklı yapıyorsunuz?
  Dünyadaki Veri Ekonomisi içinde Sizin Verilerinizin Değeri nedir?
  Bu konularda kafanız rahat mı?
  Finansman arayışlarının çoğu, iş yerindeki Kara Deliklerin varlığından ve hemen her alandaki Verim Kavramının olması gereken yerin epey altında olmasından kaynaklanmaktadır.
  Kredibilite artışının yanı sıra, uygun bir Stratejik veya Finansal Ortak bulmanın yolu da Maksimum Verimlilik kavramından geçmektedir.
  Bilişim konusunda, Uluslararası çaptaki uzman Partnerlerimiz sayesinde yalnızca Finansal Çözümler değil, Digital Dönüşüm konusunda da beklentinizin üzerinde Çözümler sunmaktayız..

NOT: Her bir Hizmet ilgili Uzman Çözüm Ortaklarımızın Referansları ile birlikte verilmektedir.
L ü t f e n D e t a y l ı B i l g i i s t e y i n i z…