ŞİRKET BİRLEŞME ve SATIN ALMALAR (M&A)

Şirketinizin değerini büyütmenin, geliştirmenin ya da devretmenin bir yolu da hisse satışıdır. Küreselleşme ve dünyadaki gelişmeler sonucunda, özellikle dünyada bir çok girişimci şirketlerini veya projelerini yerli ya da yabancı sermaye kullanarak geliştirme yoluna gitmekte ya da geliştirdikleri bu değeri bulabildikleri en yüksek değere satmaktadırlar.
IPF sizinle masanın aynı tarafında yer alarak uzmanlık gerektiren bu süreci sizin adınıza üstlenmektedir. Hisse satışı sürecinde uyguladığı özgün ve aktif yaklaşımı ve yan hizmetleri sonucunda şirketinizin hisselerine ilgi duyan birçok alıcı adayı oluşturur, bu adaylara sizinle birlikte taktiksel ve etkileyici sunumlar hazırlar ve rekabet ortamı içinde şirketinizin hisselerini en yüksek fiyattan / değerden satmanızı sağlar.
Şirket birleşme ve satın almalarında prensibimiz: doğru kararlar alınmasında, kararların stratejik planlara uygun olarak uygulanmasında danışmanlık hizmeti sunmaktır.

IPF Şirket birleşmeleri ve satın almalarda; hem alıcı hem de satıcı tarafta bulunarak,
• Ortak fayda ve hedeflerin belirlenmesi,
• Fayda analizi, due-diligence ve değerleme çalışmalarının tamamlanması,
• Tarafların organize edilmesi ve
• Satış işlemlerindeki fonlama kaynaklarının bulunması ile ilgili gerekli ilişkilerin sağlanması,
konularında her türlü hizmeti vermektedir.

• Finansal İnceleme Çalışması – (Satıcı Taraf)
• Operasyonel Özel İnceleme
• Bilgi Teknolojileri Özel İncelemesi
• İş Planı Modellemesi
• Finansal Fizibilite Kontrolü
• Şirket Değerlemeleri için Sistemsel Yapıyı Kurmak
• İş Entegrasyonu
• Ortaklık, satın alma veya satış için gerekli dökümanların hazırlanması
• Uygun aday profilinin tespiti ve ortak adayları ile temas kurulması
• Alıcı tarafında satın alınacak hedef şirketlere yaklaşılması ve hedef şirketlerin değerlendirilmesi
• Satış sürecinin ilerleyen aşamalarında danışmanlık yapılması
Şirketin mevcut durumunun ortaklık veya satın almaya uygunluğunun belirlenmesi, şirket değerinin alt ve üst aralıklarının belirlenmesi, potansiyel yatırımcıların veya finansörlerin araştırılması, tespiti ve iletişime geçilmesi, birleşme sonucunda oluşması beklenen sinerjinin ve yeni kurumsal yapının değerlendirilmesi, birleşme veya satış işleminin sonuçlandırılması için hukuk danışmanları ile birlikte eş zamanlı olarak şirket hissedarlarına danışmanlık verilmesi, gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolüne yardımcı olunması, koordinasyonun sağlanması, birleşme veya satış işleminin sonuçlanmasından sonra ortaya çıkacak ticari kimliğin sermaye yapısı ve stratejik planları için rehberlik hizmeti ve bunun gibi hizmetler faaliyet konularımızı oluşturmaktadır.